Соціокультурна компетенція як елемент міжкультурної комунікації


Соціокультурна компетенція як елемент міжкультурної комунікації

     Розвиток політичної, культурної та економічної сфер людського життя впливає на вимоги, які ставить перед людьми суспільство, а отже, спричинює зміни в системі освіти та науки. Міжкультурний та освітній обмін, а також підписання міжнародних угод і міжкультурне спілкування загалом, було б неможливим без знання іноземних мов.

 

     Згідно з програмою з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл, основною ціллю навчання іноземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції. Одним із елементів цієї комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція. Вона включає в себе знання з країнознавства, культурології, фонові знання, тощо, а також уміння використовувати ці знання у процесі спілкування з представниками інших культур.

 

    Основними складовими частинами соціокультурної компетенції є культурознавча та лінгвокультурознавча, соціальна, соціо-лінгвістична та країнознавча компетенції. Якщо перераховані складові сформовані на належному рівні, то це дає змогу людині легко орієнтуватися в іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно вирішувати перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації.

 

     Процес навчання іноземних мов слід спрямовувати на ознайомлення учнів із новим способом спілкування – міжкультурним спілкуванням, а також із культурою та звичаями народу, мова якого вивчається. В процесі формування соціокультурної компетенції учнів вони дізнаються про іншу культуру, вивчають її історію та знайомляться з різноманітними сферами сучасного життя представників іншої культури. Це виводить процес вивчення іноземних мов на якісно новий, продуктивний рівень і дозволяє сформувати в процесі навчання різносторонньо розвинуту й багатогранну особистість, в майбутньому – гнучкого спеціаліста, здатного адаптуватися до умов нового середовища, та до вимог суспільства, що постійно змінюються.

 

     В процесі вивчення іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування учень пізнає іншу культуру, вивчає інші зразки соціальної поведінки і має можливість порівняти їх зі знаннями, набутими у рідній для нього культурі, і таким чином вчиться розуміти представників інших культур.

 

     Формування в учнів соціокультурної компетенції покликане залучити їх до фонових знань їх однолітків з інших країн. Відбір цих фонових знань здійснюється на основі дитячої, підліткової й юнацької  літератури, мистецтва країни, мова якої вивчається та досвіду спілкування представників іншої культури з навколишнім світом.

 

     У зв’язку з введенням соціокультурного компоненту вивчення іноземних мов, гостро постає проблема автентичності мовного середовища. Остання досягається за допомогою застосування автентичних текстів як одиниці спілкування. Знайомлячись із інформацією країнознавчого та культурологічного характеру, учні засвоюють особливості іншої культури й аналізуючи їх, вчаться краще розуміти власну культуру.

 

     Отже, формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови передбачає обов’язкове ознайомлення з культурною спадщиною інших країн. Це не лише допомагає учневі краще зрозуміти певний народ, але й розвиває в нього інтерес до навчання.
Одесское АМКУ начало изучение состояния конкуренции на рынке строительства и ремонта дорог
Добавлено:
Одесское отделение Антимонопольного комитета Украины проводит исследование состояния конкуренции на рынке строительства и ремонта автомобильных дорог на предмет соблюдения субъектами ...
О «мове» со здравым смыслом
Добавлено:
О «мове» со здравым смыслом Мой первый литературный язык – «мова». Что бы с первых строк стало всем понятно моё отношение к ...
Политическая партия «Батькивщина»
Добавлено:
Политическая партия «Батькивщина» в Украине занимает одно из лидирующих позиций в жизни государства. Партию представили в Верховной раде Украины в ...
Ситуация Украине имеет все шансы на стабилизацию
Добавлено:
В последнее время политические новости Украины занимают первые страницы как отечественных, так и зарубежных печатных изданий. Не исключением являются и ...
Кредит наличными – реалии получения в Украине
Добавлено:
Существуют множество видов кредитов, которые можно получить наличными – от без залога до залога под авто, недвижимость или землю. Сегодня ...
Сэндвич труба - дымоход для газового котла
Добавлено:
Любое работающее за счет сжигания топлива отопительное оборудование нуждается в притоке воздуха и отведении продуктов сгорания. От этих факторов зависит ...
В интернет магазине «А-Техно» вы сможете приобрести надежные и качественные многофункциональные устройства/ МФУ
Добавлено:
Работая с большим объемом бумаг, требуется владеть определенными устройствами, которые помогают решить в данной сфере любые проблемы и качественно произвести ...
Рейтинг форекс-брокеров: лучшие варианты для трейдеров
Добавлено:
Корректный выбор брокера – главный путь к успеху в торговле на валютном рынке. Но предложений много, так что подыскать надежного ...
Неприручаемая змея терроризма
Добавлено:
 Последние дни все выпуски мировых новостей начинаются с событий в Египте. Чуть раньше были Сирия и Ливия. Страны, конечно, разные, ...
Если сейчас поскрести почти любого нашего патриота...
Добавлено:
  ...